CÔNG TY TNHH 1+ VIỆT NAM

View us on the Maps

THÔNG TIN THANH TOÁN

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Huy

  • MBbank: 08 2882 2662 (Chi nhánh Võ Chí Công)
  • Techcombank: 19021260509010 (Chi nhánh Hội Sở)
  • Vietcombank: 0691000362566 (Chi nhánh Hà Tây)